Permís de conduir Can Picafort

Permís de conduir B

Per poder obtenir el permís B cal complir amb uns requisits mínims. És obligatori tenir almenys 18 anys, però és cert que per presentar-te al teòric ho pots fer 3 mesos abans de complir-los.
Però a més d'aquest requisit, n'hi ha alguns més si volem obtenir el permís de conduir B habilitada a Espanya:

-Has de residir a Espanya. De manera que si ets estudiant estranger (no pertanyent a la Unió Europea), hauràs de justificar que et trobes en aquesta circumstància durant com a mínim un període continuat de sis mesos.
- Si disposeu d'un permís de conduir d'un país pertanyent a la Unió Europea, o si hi ha algun tipus d'acord bilateral entre Espanya i el vostre país, no us caldrà tornar a obtenir-ne un de nou.

-No hauràs de tenir denegat el dret a conduir per resolució judicial, ni estar sotmès a suspensió o intervenció administrativa.
-Hauràs de reunir les aptituds psicofísiques necessàries relacionades amb la llicència del tipus B. En cas de patir algun tipus de discapacitat l'Autoescola Gran podràs obtenir una llicència o permís especial.
- Superar cadascuna de les proves amb èxit (teòric i pràctiques).


Per poder presentar-te a qualsevol dels exàmens, cal la presentació de la documentació que es requereix, per això, a Autoescola Gran ens encarreguem d'enviar tota la documentació necessària (sol·licitud de l'imprès oficial, l'informe d'aptitud psicofísiques, el justificant de pagament i una fotografia de la mida i especificacions requerides) perquè tu només t'hagis de centrar a treure't el carnet de conduir.

Permís de conduir A

En cas que el que t'interessi sigui treure't el permís de conduir A, a Autoescola Gran, t'ajudarem a obtenir-lo. Tot i això recorda que per poder presentar-nos i obtenir el carnet del tipus A, hem de complir amb el requisit d'edat mínima de 20 anys i hem d'estar en possessió del permís A2 durant un mínim de dos anys.


Gràcies al permís de conduir tipus A estarem autoritzats per conduir vehicles com, motocicletes, ciclomotors de dues o tres rodes i quadricicles lleugers.
Examen Psicotècnic.


Per poder obtenir el carnet del tipus A, no cal fer cap examen, si per contra realitzar un curs de 9 hores de durada. Aquest curs, dividit en blocs de 3 hores de classes teòriques i 4 hores de pràctiques en un circuit tancat conclou amb 2 hores de classes a la carretera.,


Un cop superat, des d'Autoescola Gran, realitzem un certificat que acredita l'expedició del carnet tipus A

 

A Autoescola Gran et formem perquè puguis obtenir el permís de conduir que vulguis, tant si és el de cotxe com si és el de motocicleta.